Læreren løftet urolig elev ut av klasserommet – eleven tilkjent 25000 i erstatning for krenkelse.

laerer loftet elev

I vårt nærmeste naboland, nærmere bestemt i Malmø, ble en elev løftet ut av klassen av en lærer, fordi han var vanskelig. Nå er det kjent at eleven får en erstatning på 25 000 svenske kroner.

Rektoren sa at handlingen var innafor, men nylig ble det klart at eleven vil motta 25 000 svenske kroner i erstatning for krenkelse, ifølge Expressen.

Det er en del av skoleinspeksjonen som har fastslått at lærerens handling skal klassifiseres som krenkende. Det ble antatt at det var støtende fordi klassekameratene måtte se på når eleven ble løftet ut av klasserommet. Erstatningssummen på SEK 25.000 skal betales av Malmø kommune, for «skader».

– Selvfølgelig synes jeg det er bekymringsfullt at anmeldelsene øker så mye. Hvis det er slik at det var et mørketall før, hvor folk ikke visste eller våget å anmelde, så er det bra at anmeldelsene øker. Men samtidig er jeg litt bekymret for hvorvidt vi får en utvikling der lærerne er så redd for anmeldelser at de ikke kan gjøre jobben sin på en god måte, sa den svenske utdannelsesministeren Anna Ekström til Expressen.

Hva synes du om dette?