Hun fant sin sønns planer om en skolemassakre – det hun gjør med saken får nettet til å MÅPE.

Det å være forelder er en utfordrende rolle som bringer med seg mange vanskelige situasjoner. En modig mor sto nylig ovenfor en av disse vanskelighetene og valgte å handle på en måte som kunne redde liv.

Historien begynner da Nicole oppdaget en dagbok på sin sønns seng. Dagboken inneholdt skremmende detaljer om en planlagt skoleskyting, ifølge Upworthy. 17-åringen hadde skrevet ned alle sine intensjoner om å utføre en massakre på skolen. Datoen han hadde valgt var 20. april, som dessverre også markerte årsdagen for Columbinemassakren.

Nicole nølte ikke et øyeblikk og anmeldte sin sønn til politiet. Det var ikke en enkel beslutning for henne å anmelde sin egen sønn, men hun visste at det var den riktige tingen å gjøre. Hun ønsket å forhindre en tragedie og samtidig sørge for at sønnen fikk den hjelpen han trengte.

Etter å ha blitt informert om situasjonen, gjennomsøkte politiet guttens rom og fant ytterligere bevis som støttet opp om hans planer. Nicole handlet ut av kjærlighet for sønnen sin, men også av frykt for hva som kunne skje dersom hun ikke tok grep. Selv om det var smertelig, visste hun at hun måtte prioritere sikkerheten til alle på skolen.

Sønnen ble arrestert og plassert på et rehabiliteringssenter, der han kunne få den nødvendige hjelpen og støtten han trengte. Nicole fortalte senere i et intervju at hun hadde forsøkt å tolke sønnens skriverier på ulike måter, håpende på å finne en uskyldig forklaring. Men til slutt innså hun at det var behov for å ta affære og få profesjonell hjelp for å sikre sønnens ve og vel.

Nicole ble hyllet for sin modige handling, men det er viktig å merke seg at hun ikke føler seg stolt over det hun gjorde. Hun bærer på en følelse av skyld, selv om hennes handlinger mest sannsynlig har reddet liv og forhindret en stor tragedie.

Denne historien er et eksempel på hvor vanskelig det kan være å være forelder og stå overfor slike avgjørelser. Det er en påminnelse om at kjærlighet og omsorg noen ganger betyr å ta tøffe valg for å beskytte de man er glad i. Hva synes du om dette?