Denne skolen skroter skjermene til fordel for bøker og penner: «Viktig å lære å skrive for hånd.»

Her er den svenske skolen som skroter skjermene – for i stedet å bruke det mer tradisjonelle verktøyet med penner og bøker:

– Vi synes det er viktigere at de lærer å skrive for hånd i ung alder og at det digitale kan komme inn senere, sier skolens rektor.

Fra 1. juli 2019, da den nye læreplanen trådte i kraft, ble det obligatorisk å bruke digitale hjelpemidler i førskolen. Kravet har gjennom årene fått kritikk fra leger, som mener det kan være direkte skadelig for barns utvikling.

– De introduserer digitale verktøy for barn som ikke engang har lært å gå, men vi vet ikke noe om hvordan det vil påvirke dem i fremtiden. Dette er et gigantisk eksperiment på små barn, sa barnelege og barnenevrolog Jörgen Landehag til BLT.

At barn og unge skal læres opp med skjermer i skolen er et tema som har vært diskutert frem og tilbake. Noen anser det som direkte unødvendig og skadelig, mens andre ser på det som et veldig godt verktøy for læring.

Orionskolan på Gotland har fått kritikk fra skoletilsynet siden de valgte å fjerne skjermer i grunnskolen.

– Vi har lært hva som er viktig for aktørene i denne bransjen, sier Daniel Chruzander, leder for forretningsutvikling.

– Vi synes det er viktigere at de lærer å skrive for hånd i ung alder og at de digitale kan komme inn senere, sier Kalle Edeús, rektor ved Orionskolan, til TV4.

skroter skjermer

TV4 skriver at for Orionskolan er håndskrift en sentral del av undervisningen, fordi forskning blant annet har vist at det er positivt for hukommelsen. Videre stiller de skarpt spørsmål ved at digitaliseringen skal begynne allerede i første klasse, noe som er tilfellet ifølge Utdanningsetatens læreplan.

Hva tenker du om dette? Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet på Facebook!