Den 11 år gamle sønnen hans tok sitt eget liv. 5 uker senere får han en åpenbaring ved graven!

Akkurat nå, mens du leser dette, er det et stort antall barn som gruer seg. De gruer seg til den neste timen, det neste friminuttet eller til dagen i morgen.

Hvorfor? Fordi de vet at de kommer til å bli mobbet. Noen psykisk. Andre fysisk. Eller enda verre – både fysisk og psykisk.

Dette tærer på amerikanske Kirk Smalley. Han har erfart hva den verste konsekvensen av mobbing er. Derfor har han lovet å gjøre det han kan for å stoppe alle former for mobbing.

Kirk Smalley hadde en sønn.

Ty Smalley hadde et stort hjerte og et smil til alle. Han elsket å hjelpe andre. Men Ty hadde det ikke godt.

Ty var et mobbeoffer. Hver dag ble han plaget av andre barn.

Foreldrene hans, medelever og lærere forsøkte å stoppe mobbingen. Ingen ting hjalp. Den grusomme behandlingen av Ty lot seg ikke stoppe.

I 2010 fikk Ty nok. Han tok sitt eget liv, bare 11 år gammel. Tilbake stod en familie med en sorg så dyp at et helt liv ikke er nok til å bearbeide den.

Fem uker var gått etter at Ty avsluttet livet sitt.
11 ar

På farsdagen besøkte Kirk sønnens grav. Ved graven fikk den sønderknuste faren en åpenbaring. Han satte seg på huk ved siden av gravsteinen. Der lovte han Ty at han skulle vie resten av livet til å gjøre en ende på all verdens mobbing.

En gruppe studenter i Oklahoma hørte om Kirks løfte til sønnen. Som et resultat, startet studentene organisasjonen Stand for the Silent.

Organisasjonen samlet inn penger. Pengene gjorde det mulig for Kirk og kona Laura å reise rundt i verden for å fortelle historien sin.

I dag er paret på reisefot 300 dager i året. De bruker hver våkne time på å holde løftet faren ga sønnen sin. De forteller om Ty og hva mobbing kan føre til.

Så langt har mer enn 1,3 millioner barn tatt del i familiens grusomme opplevelser. I videoen under kan du se et intervju med Kirk.

STÅ opp mot mobbing! Del videre og tenk alltid på hva du kan gjøre dersom du ser noen som blir mobbet.

DEL denne sterke saken med dine venner.