Lojal hund jager ambulansen med den skadde eieren på innsiden, hele veien til sykehuset.

Eieren hans fikk et anfall, så ambulansen kom for å kjøre ham til sykehuset. Hunden fulgte etter, helt til de åpnet døren for ham.

For en lojal hund.