Hval har bygget opp mange års tillit med båtkaptein for å fjerne lus fra hodet

En hval har bygget opp mange års tillit hos denne båtkapteinen ved lagunen Ojo de Liebre. Hvorfor? For å få fjernet lus fra hodet.

«Tiliten mellom gråhvalene og båtkapteinene ved kalvingslagunen Ojo de Liebre i Guerrero Negro er noe som er utviklet gjennom de mange møtene gjennom årene. Denne hvalen hadde ingen innvendinger mot at vår kaptein, Paco, plukket hvalus fra hodet.»

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Silver Shark Adventures (@silversharkadventures)