Hval har bygget opp mange års tillit med båtkaptein for å fjerne lus fra hodet

En hval har bygget opp mange års tillit hos denne båtkapteinen ved lagunen Ojo de Liebre. Hvorfor? For å få fjernet lus fra hodet.

«Tiliten mellom gråhvalene og båtkapteinene ved kalvingslagunen Ojo de Liebre i Guerrero Negro er noe som er utviklet gjennom de mange møtene gjennom årene. Denne hvalen hadde ingen innvendinger mot at vår kaptein, Paco, plukket hvalus fra hodet.»