Han kjøper 24 kaffekopper på Starbucks hver uke, men se hva han gjør med dem…

Hver torsdag rundt 10:30 om morgenen, går 69 år gamle Dan Dewey inn på sin lokale Starbucks, tar frem en liste, og bestiller alt fra 12 til 24 drikker – men de er ikke til han selv. Disse drikkene er til de pasienter som får kjemoterapi ved Michigan Cancer Institute.

Dan jobber ikke på sykehuset eller Starbucks. Han har ikke engang en slektning som mottar sykehusbehandling. Likevel bruker han sine penger på å kjøpe kaffe for helt fremmede mennesker.

Dans «Coffee Run» begynte da Dan tok med en kopp Starbucks til sin far, som en gang var en kjemopasient ved Michigan Cancer Institute. En ettermiddag bestemte han seg for å kjøpe med drikke til alle som mottok behandling. Dans far har gått bort, men før han døde, ba han Dan om å holde tradisjonen i live.

Og med dette kan vi trygt si at Dan har innfridd.

Dans engasjement og uselviskhet er nok til å gjenopprette enhvers tro på menneskeheten. Vi bør alle være litt mer som ham! Hvis du er enig, kan du dele denne historien med dine venner på Facebook!