Kvinne får feil mat – kaster kyllingbøtte i ansatts ansikt. Straffen hun får av dommeren? PERFEKT!

I dag hyller vi de serviceansatte, som tross alt er en potensielt utsatt (for det ene og det andre)-yrkesgruppe. Likevel står de på, dag ut og dag inn, for å gjøre deg og meg blide og fornøyde.

Denne historien er mildt sagt sjokkerende, men heldigvis var det en fornuftig dommer som ga henne passet sitt påskrevet i en dom der hun måtte sone i fengsel, men også fikk smake sin egen medisin, grunnet dommens unike lille tvist, som ville gjort filmmaker M. Night Shyalaman (Den Sjette Sansen) stolt langt inn i hjerteroten…

Et tilsynelatende rutinemessig besøk på en fastfood-restaurant i Ohio tok en dramatisk vending da kunden, Rosemary Hayne, kastet en burritokyllingbøtte så hardt hun kunne, rett i ansiktet på restaurantsjefen, pga. en feilbestilling. Overvåkningsopptak av hendelsen spredte seg raskt og gikk viralt, til rettssystemet store fordel, da dokumentasjonen av hendelsen åpenbart var stødig.

Da Rosemary Hayne måtte stå til rette for den uakseptable oppførselen i retten, erkjente hun skyld, men hevdet at det var misnøyen over matens tilberedning som var grunn nok til å gjøre det hun gjorde.


Dommer Gilligan reagerte sterkt på Haynes oppførsel og karakteriserte handlingen hennes som et rent overfall.

– Jeg vedder på at du ikke vil like maten du får i fengselet heller, sa han og dømte Hayne til tre måneder i kasjotten som følge av ugjerningens grove bismak…

Imidlertid kom dommeren med et uventet tilbud: Redusert fengselsstraff hvis… (og jeg vet hva du tenker; «redusert fengselsstraff, det er da ikke positivt!?!!», og til dét anbefaler vi simpelthen at du avventer din reaksjon – så ikke du òg ender opp som Hayne (hehe, vi bare tuller litt) – til du hører betingelsen!)

Hayne måtte forplikte seg til å selv måtte jobbe på en fastfood-restaurant i to måneder, minst 20 timer per uke. Så får hun stå i de ansattes sko litt hun også – og kanskje plukke opp en lærdom eller to på veien.

Dommeren stilte et åpent spørsmål om hvorvidt skattebetalernes penger virkelig burde gå til å holde denne feilkobla kvinnehysterikeren innesperret i 60 dager, når det heller kan gagne alle i nærsamfunnet, inkl. (men ikke begrenset til) henne selv, at hun heller lærer seg litt empati ved å omgås den virkelige verdens harde brutaliteter, seige lærdommer – men til gjengjeld desto større goder og følelse av mestring. Vi hører dommeren snakke om dette i videoen.

Se den her: