Denne svømmeren kom over det han trodde var en død hval. Men så skjedde det noe vakkert…

Mens han var ute på svømmetur kom han over noe som så ut som en ung, død knølhval.

Etter å ha undersøkt nærmere, oppdaget han at hvalen var i live, men hadde et desperat behov for hjelp. Og så skjedde det noe helt fantastisk vakkert.