Han spør hva de hjemløse ønsker seg til jul. Så overrasker han dem på en fantastisk måte.

Hva tror du mennesker som ikke har et hjem ønsker seg mest av alt til jul?

Svarene viste seg å være forskjellige, men felles for alle som ble spurt var at de hadde helt grunnleggende behov. Det er verken iPads, smykker eller andre dyre statusgaver disse menneskene ønsker seg, men mat, sko og klær.

Mannen som filmer går etterpå ut og gjør noe fantastisk. Se det tankevekkende klippet nedenfor, og bli minnet om hva julen egentlig handler om.