Herreløs valp stolte ikke på redningsmenn – helt til…

Forvillet valp gjemmer seg for redningsmann, helt til hun får den mest overraskende maten å vinne henne over med.