Fangede pingviner gikk en sikker død i møte – da grep filmcrewet inn og gjorde dette.

Da keiserpingvinene som ble filmet som en del av BBCs naturdokumentarserie, «Dynasties», var fanget og ikke i stand til å klatre ut av en sprekk, sto de overfor en sikker død. Filmbesetningen som så situasjonen utspille seg, ble møtt med et tøft valg: Skulle de gripe inn og hjelpe til med å redde dyrene eller la dem dø?

pingviner1

Det er vanlig praksis for dokumentarfilmskapere å la naturen gå sin gang og ikke gripe inn, selv om den handlingen kan føre til tragedie. Men i dette tilfellet ble mannskapet møtt av en uvanlig situasjon og bestemte seg for å bryte med retningslinjene.

pingviner2

Pingvinene hadde på en eller annen måte falt i kløften midt i en storm, og flere av fuglene hadde ungene sine med seg. Etter hvert som temperaturene falt og fuglenes vanskeligheter ble mer og mer alvorlige, bestemte mannskapet seg for å gjøre det som BBC Earth kalte et «enestående trekk» og gravde et sett med trapper som pingvinene kunne bruke til å klatre ut av bukten selv. Deres inngrep skadet eller stresset ikke pingvinene på noen måte, og ble til slutt applaudert av andre naturfilmskapere.

Se mannskapet som jobber for å redde keiserpingvinene i den hjertevarmende videoen nedenfor: