Duffy var blind. Etter øyeoperasjonen ser han familien sin for første gang.

Duffy er en reddet hund som har hatt mye problemer medhelsen. Han fikk diabetes og mistet synet.

Her er han rett etter operasjonen og ser familien sin for første gang.

Del dette rørende, herlige øyeblikket videre. 🙂