Brannfelle – på bare ett minutt. Se hvorfor du ALLTID skal slukke juletrelysene før du legger deg.

Julen er en familiekjær og koselig tradisjon, ikke minst på grunn av de mange lysene vi tenner. Men det som skjer i denne videoen vil gi deg sjokk.

Se hvor fort det utarter seg når juletrelysene blir glemt og det fatale inntreffer. Slå alltid av juletrelysene når du ikke er tilstede, og sørg også for å sjekke at alt utstyret er i orden. Det står ikke bare om hus og hjem, men i verste fall liv.

Del denne på Facebook, da det er viktig at så mange som mulig ser den.