Hund ser døende fisk på bakken. Så gjør han noe utenkelig med dem.

Da denne hunden kom over noen fisk ute av vann, skulle en tro han hadde funnet dagens middag.

Istedenfor gjør han noe så uventet at du rett og slett bare må se det for å tro det.

Loading...