Gradvis glemmer hun arbeidsoppgaver etter å ha fått Alzheimer – da gjør supermarkedet det utenkelige!

alzheimers jobb

Er du klar for en rørende historie om lojalitet og medmenneskelighet?

I en alder av rundt 50 år, begynte en kvinnelig revisor å vise tegn på Alzheimers. Som revisor i hele sitt yrkesliv, innså hun at hun ikke lenger kunne utføre jobben sin på grunn av sykdommen. Dermed endte hun opp med å ta en stilling som medarbeider hos Sainsbury’s, Storbritannias nest største supermarkedskjede.

I sitt nye arbeid fant kvinnen glede og mening og utførte oppgaver som å pakke matvarer for online bestillinger. Med tiden ble jobben mer utfordrende på grunn av hennes tilstand, men da viste Sainsbury’s en helt enestående medfølelse og støtte, ifølge ITV.

Stadig Vanskeligere Arbeidsdager

Etter ti år i supermarkedet i Kenton, London, ble arbeidshverdagen vanskeligere for kvinnen. Hun slet med å utføre jobben uten kontinuerlig hjelp fra kolleger.

Doron, hennes sønn, og hans far holdt ledelsen informert om hennes medisinske tilstand. De fryktet at dagen ville komme da supermarkedet ikke lenger kunne beholde henne på grunn av Alzheimersen. Doron forklarte i en tweet hvordan sykdommen påvirker mer enn bare hukommelsen – den påvirker også sosiale ferdigheter og beslutningsevne.

En Ekstraordinær Håndtering

I stedet for å si opp kvinnen, tilpasset Sainsbury’s arbeidsforholdene hennes. De ble fleksibel på arbeidstidene, lærte opp kollegene til å håndtere glemsomheten hennes og sjekket regelmessig med familien om det var noe mer de kunne gjøre.

Da hun ikke lenger kunne pakke matvarer, skapte de en ny rolle til henne. Doron forteller at dette ga moren en følelse av selvverd og stolthet, noe som var svært nyttig i håndteringen av sykdommen.

En Varm og Varsom Avslutning

Etter seks måneder i denne nye rollen, forverret tilstanden seg såpass at hun ikke kunne utføre selv de enkleste oppgavene lengre. Tiden var inne for å forlate jobben. Sainsbury’s samarbeidet med familien for å gjøre overgangen så smidig og verdig som mulig.

Doron, som sjeldent bruker sosiale medier for å rose bedrifter, fant det likevel riktig å rette en stor takk til Sainsbury’s for deres enorme støtte gjennom tykt og tynt.

For et vakkert eksempel på medfølelse og nestekjærlighet. Tenk om slik medfølelse og omsorg kunne erstattet grådighet og profittjag – da tror vi jammen meg at verden kunne vært et mye bedre sted!