Når han hører en liten pipelyd fra containeren graver han i 7 TIMER… Så ser han det endelig.

Da han passerte en søppelcontainer fylt til randen med tunge trebjelker, hørte han en svak pipelyd.

Han begynte å grave og oppdaget hvem som var ansvarlig for de små pipelydene nesten 7 hele timer senere… De tilhørte et lite kattekull som nå har livene sine i god behold, takket være denne mannens iherdige innsats.