Når lærerinnen oppdager hva eleven driver med, gjør hun kort prosess.

Hun virker tilsynelatende uanfektet av situasjonen, men plutselig klikker det for henne.

Jeg skjønner henne godt.