Har du sett dette? Elg trosser fysikkens lover og løper over vannet!

Husker du i de gamle tegnefilmene når en karakter kunne løpe utfor en klippe, men ikke falle?

Dette minner meg på en måte om det:

Sprøeste jeg har sett!