Når disse jentene begynner å danse, skaper de en helt utrolig optisk illusjon.

Dans er en fantastisk kunst som det finnes mange varianter av. Og når disse jentene setter i gang, skapes det en hypnotiserende og fantastisk optisk illusjon som virkelig gir hjernecellene mine noe å bryne seg på.

Forstår du noe av dette?

Loading...